Trwa ładowanie...
d2ipdv3
d2ipdv3
espi

CCC - Zmiana umowy znaczącej (49/2013)

CCC - Zmiana umowy znaczącej (49/2013)
Share
d2ipdv3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zmiana umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 21 października 2013 r. Spółka otrzymała podpisany egzemplarz aneksu z dnia 30 września 2013 r. do Umowy Ramowej z dnia 14 listopada 2012 r., zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18. Spółka informowała o zawarciu ww. umowy raportem RB nr 56/2012 w dniu 28 listopada 2012 r. i wprowadzonych do niej zmianach raportem RB nr 15/2013 z 28 marca 2013 r. W związku z zawarciem aneksu Linia na gwarancje została udostępniona do dnia 30 września 2016 r. (poprzedni termin: 13 listopada 2015 r.), a okres wykorzystania Limitu Linii upływa z dniem 13 listopada 2014 r. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2013-10-21 Mariusz Gnych Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ipdv3

Podziel się opinią

Share
d2ipdv3
d2ipdv3