Trwa ładowanie...
d38vx42
espi

CDRL S.A. - Wpis do rejestru zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą wysokości kapitału zakłado ...

CDRL S.A. - Wpis do rejestru zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki. (11/2014)
Share
d38vx42

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CDRL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpis do rejestru zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku uzyskał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki. Sąd dokonał rejestracji zmiany § 8 Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 15 października 2014r. w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki, Aktualne brzmienie § 8 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.027.272,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; b) 1.999.516 (słownie: jeden
milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 3. Akcje serii A i akcje serii B zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej CDRL Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształcanej spółki Poprzednie brzmienie § 8 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.027.272,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery
tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; d) nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 3. Akcje serii A i akcje serii B zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej CDRL Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształcanej spółki Jednolity tekst Statutu, sporządzony
przez Zarząd Emitenta na potrzeby postepowania rejestrowego stanowi załącznik do raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ.pdf | TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ CDRL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000 PIANOWO
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatowa 2
(ulica) (numer)
+48 65 511 87 00 +48 65 511 87 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6981673166 411444842
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42