Trwa ładowanie...
d37otv8

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 4/2013 ? Rejestracja podwyższeni...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 4/2013 ? Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (4/2013)

Share
d37otv8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | kor | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 4/2013 ? Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2013 z 17 stycznia 2013 r., nastąpiła omyłka pisarska przy wskazaniu ilości akcji zwykłych Spółki po podwyższeniu kapitału. Tym samym dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, w sposób określony poniżej. W treści ww. raportu bieżącego nr 5/2013 z 17 stycznia 2013 r., podano: Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 PLN i dzieli się na 34.307.880 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.307.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. a powinno być: Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 PLN i dzieli się na 34.307.488 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.307.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cybernetyki | | 7B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 321 05 00 | | +48 22 321 05 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@celtic.pl | | www.celtic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6772286258 | | 120423087 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Elżbieta Donata Wiczkowska Członek Zarządu
2013-01-17 Aled Rhys Jones Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

Podziel się opinią

Share
d37otv8
d37otv8