Trwa ładowanie...
d37dbtp
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (31/2012)

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (31/2012)
Share
d37dbtp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w dniu 7 sierpnia 2012 r. w Sądzie Rejestrowym w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) został złożony wniosek o zarejestrowanie likwidacji Celtic Property Developments Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, wpisanej do rejestru spółek pod numerem 01-09-906284. Uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji spółki Celtic Property Developments Kft podjęło w dniu 1 sierpnia 2012 r. Zgromadzenie Wspólników Celtic Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, spółki zależnej od Emitenta, posiadającej 100% udziałów w Celtic Property Developments Kft. Na likwidatora Celtic Property Developments Kft została powołana Pani Amanda Spring. Likwidacja spółki zależnej Celtic Property Developments Kft jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cybernetyki 7B
(ulica) (numer)
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
(telefon) (fax)
info@celtic.pl www.celtic.pl
(e-mail) (www)
6772286258 120423087
(NIP) (REGON)
d37dbtp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2012-08-08 Aled Rhys Jones Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp