Trwa ładowanie...
d4gj280
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zmiana nazwy spółki zależnej (25/2011)

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zmiana nazwy spółki zależnej (25/2011)

Share
d4gj280
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
Temat
Zmiana nazwy spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000238964), postanowienia z 8 listopada 2011 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego została dokonana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracja zmiany nazwy Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na KMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gj280

| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cybernetyki | | 7B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 321 05 00 | | +48 22 321 05 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@celtic.pl | | www.celtic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6772286258 | | 120423087 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Christopher Bruce Członek Zarządu
2011-11-24 Aled Rhys Jones Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gj280

Podziel się opinią

Share
d4gj280
d4gj280