Trwa ładowanie...
diczibg

Cena maksymalna w ofercie akcji X-Trade Brokers DM ustalona na 13 zł

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Cena maksymalna w ofercie akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego została ustalona na 13 zł za walor, podano w aneksie prospektu emisyjnego.

Share
diczibg

"Zgodnie z warunkami oferty [...] akcjonariusz sprzedający, w uzgodnieniu ze współzarządzającymi księgą popytu, ustalił cenę sprzedaży akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych (cenę maksymalną) w wysokości 13 zł za 1 akcję oferowaną" - czytamy w aneksie.

Oferta publiczna nie więcej niż 16,433 mln akcji X-Trade Brokers DM, stanowiących nie więcej niż 14% kapitału i sprzedawanych przez XXZW Investment Group rozpoczęła się w dziś publikacją prospektu.

Spółka podała, że zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 117 383 635 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (które z chwilą dematerializacji staną się akcjami zwykłymi na okaziciela) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

diczibg

Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 18-25 kwietnia. Na datę prospektu intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10-15% liczby akcji oferowanych. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu 26 kwietnia inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 27-28 kwietnia. Ostateczna cena zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, tj. w dniu 26 kwietnia. Około 6 maja planowany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy.

(ISBnews)

diczibg

Podziel się opinią

Share
diczibg
diczibg