Trwa ładowanie...
dp2yfgo

CENOSPHERES TRADE & ENGINEERIN - Współpraca z GeoMining Group LLP w zakresie wydobycia i handlu c ... - EBI

CENOSPHERES TRADE & ENGINEERIN - Współpraca z GeoMining Group LLP w zakresie wydobycia i handlu cenosferą (14/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Współpraca z GeoMining Group LLP w zakresie wydobycia i handlu cenosferą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku Spółka zawarła istotną umowę o współpracy z firmą GeoMining Group LLP (?Partner?). Głównym przedmiotem umowy jest wspólne poszukiwanie nowych źródeł pozyskania cenosfery i bezpośrednie umowy na zakup cenosfery. Przedmiotowy Kontrakt pozwala Emitentowi zdywersyfikować źródła pozyskania surowca o laguny znajdujące się w Astanie (Kazachstan), do których obecnie dostęp ma Partner. Umowa przewiduje również możliwą współpracę przy przerobie cenosfery, rozwoju technologii do jej separacji oraz jej sprzedaż w zakresie działalności statutowej Stron umowy. Umowa określa zasady współpracy oraz warunki zakupu cenosfery od Partnera, które nie odbiegają od warunków rynkowych. Skład i właściwości cenosfery obecnie oferowanej do sprzedaży przez Partnera zostały sprawdzone w laboratoriach przez Emitenta. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością automatycznego przedłużenia. Zarząd
Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy, ze względu na jej możliwy istotny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że w wyniku zawarcia w/w Umowy nastąpi dywersyfikacja źródeł pozyskiwania cenosfery oraz możliwy będzie rozwój wiedzy i technologii w zakresie jej przetwarzania. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Bronowski Prezes Zarządu
Marcin Łuniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo