Trwa ładowanie...
d1whta5

Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB (tabela)

...

Share
d1whta5

15.11. Warszawa (PAP) - Poniżej opublikowana we wtorek przez NBP centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB.

2011 2012 2013

Wskaźnik cen konsumenta CPI (proc. r/r) 4,0 3,1 2,8

d1whta5

Ceny żywności 5,0 2,4 3,0

Ceny energii 8,6 5,6 3,9

Wskaźnik cen inflacji bazowej
po wyłączeniu cen żywności i energii 2,4 2,6 2,5

PKB (proc. r/r) 4,1 3,1 2,8

d1whta5

Popyt krajowy 3,9 2,2 2,0

Spożycie indywidualne 3,5 2,7 2,6

Spożycie zbiorowe 0,7 0,7 2,6

Nakłady inwestycyjne 7,5 3,8 1,6

d1whta5

Wkład eksportu netto (pkt. proc.) 0,2 0,9 0,8

Eksport (proc. r/r) 5,5 4,9 7,5

Import (proc. r/r) 5,0 2,8 5,7

Płace brutto (proc. r/r) 5,4 6,0 6,1

d1whta5

Liczba pracujących (proc. r/r) 1,0 0,1 -0,2

Stopa bezrobocia BAEL (proc.) 9,5 9,2 9,0

NAWRU (proc.) 9,9 10,0 10,0

Stopa aktywności zawodowej (proc.) 56,0 55,9 55,6

d1whta5

Wydajność pracy (proc. r/r) 3,1 3,0 3,0

Jednostkowe koszty pracy ( proc. r/r) 2,1 3,0 3,0

Produkt potencjalny (proc. r/r) 3,2 2,8 3,2

Luka popytowa (proc. PKB potencjalnego) 0,5 0,7 0,4

Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego -2,2 -1,3 -1,7
(proc. PKB)

WIBOR 3M (proc.) 4,49 4,72 4,72

(PAP)

fdu/

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5