Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

CENTROZAP S.A. - Odszkodowanie Centrozap SA (63/2011)

CENTROZAP S.A. - Odszkodowanie Centrozap SA (63/2011)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odszkodowanie Centrozap SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie przeciwko Skarbowi państwa ? Dyrektorowi Urzędu Skarbowego w Katowicach i Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Centrozap SA wskutek niezgodnych z prawem działań organów skarbowych przy wykonywaniu władzy publicznej. Sąd Okręgowy, po analizie pism procesowych stron procesu: 1) oddalił wniosek w zakresie ponownego przesłuchania świadków w procesie, gdyż zdaniem Sądu w związku ze zgromadzonym materiałem dowodowym w aktach sprawy, ponowne przesłuchanie przedłużyłoby niepotrzebnie proces i nie wniosło nic nowego do sprawy, 2) poinformował, że dopuści dowód z opinii uzupełniającej biegłego i powoła go oraz przedstawi tezy opinii na posiedzeniu niejawnym, 3) odroczył proces terminem z urzędu. O sprawie Centrozap S.A. informował w komunikatach 50/2004, 07/2005, 12/2005, 15/2005, 21/2005, 30/2005, 40/2005, 47/2005, 48/2005, 59/2005, 61/2005,
8/2006, 13/2006, 16/2006, 26/2006, 52/2006, 60/2007, 72/2007, 56/2008, 69/2008, 99/2008, 104/2008, 109/2008, 112/2008, 03/2009, 10/2009, 11/2009, 25/2009, 38/2009, 55/2009, 63/2009, 99/2009, 124/2009, 28/2010, 40/2010, 49/2010, 65/2010, 103/2010, 106/2010, 113/2010, 6/2011, 11/2011, 22/2011, 29/2011 oraz 41/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTROZAP S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@centrozap.pl www.centrozap.pl
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d1y1yes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2011-07-21 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes