Trwa ładowanie...
d1a0v2e

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A (7/2015) - EBI

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A (7/2015)

Share
d1a0v2e
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: ?Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2014 (z dnia 1 kwietnia 2014 r.) oraz nr 10/2014 (z dnia 12 kwietnia 2014 r.), informuje, że w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) zakończył się kolejny okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. W związku z tym w dniu 13 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii A. Wypłata odsetek została dokonana przez Emitenta poprzez uznanie rachunków pieniężnych Obligatariuszy. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a0v2e

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a0v2e

Podziel się opinią

Share
d1a0v2e
d1a0v2e