Trwa ładowanie...
d1qgpxl
espi

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Zawarcie listu intencyjnego (24/2014) - EBI

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Zawarcie listu intencyjnego (24/2014)
Share
d1qgpxl
NEW CONNECT
Raport EBI nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Spółka, Emitent, CDE S.A.) informuje, iż w dniu 07.10.2014 r. został zawarty list intencyjny z podmiotem z USA, który do dnia ziszczenia się zobowiązania, o którym mowa niżej, nie wyraził zgody na publikację danych. Zawarty list intencyjny daje Emitentowi możliwość współpracy w zakresie reprezentacji i promocji polskich przedsiębiorstw na rynku publicznym oraz wśród instytucji finansowych w USA. Jednocześnie podmiot ten zobowiązuje się do dokapitalizowania CDE S.A. w okresie najbliższych 30 dni o kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł i nie wyklucza dalszego dofinansowania Spółki. Sposób dokapitalizowania zostanie określony odrębną umową. Emitent uznał wskazany list intencyjny za istotny z uwagi na podjęcie przez Spółkę działalności w nowym obszarze. Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qgpxl

Podziel się opinią

Share
d1qgpxl
d1qgpxl