Trwa ładowanie...
d25u7bm
d25u7bm
espi

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Rejestracja zmian w Statucie (22/2014) - EBI

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Rejestracja zmian w Statucie (22/2014)
Share
d25u7bm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja zmian w Statucie
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 30 maja 2014 roku, informuje, że w dniu 21 lipca 2014 roku wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie wynikających z uchwały nr 25/14 podjętej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2014 roku. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje jednolity tekst Statutu (załącznik nr 1) wraz z informacją o dokonanych zmianach (załącznik nr 2). Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
Zalaczniknr1-JednolitytekstStatutu_Spolki-0.pdf
Zalaczniknr2-Listazmianw_Statucie-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Tofil Prezes Zarządu
Roman Parzniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25u7bm

Podziel się opinią

Share
d25u7bm
d25u7bm