Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ... - EBI

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (28/2014)
Share
d27t0al
NEW CONNECT
Raport EBI nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 400 ust. 1 kodeksu spółek handlowych jeden z akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego skierował na piśmie do Zarządu Spółki żądanie celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Informacje dotyczące ogłoszenia o NWZA będą przekazywane na bieżąco w kolejnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Tofil Prezes Zarządu
Roman Parzniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al