Trwa ładowanie...
ddxhpzm
ddxhpzm
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...

CENTRUM KLIMA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2011 (18/2011)
Share
ddxhpzm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM KLIMA S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2011
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 maja 2011 roku. 1. Marek Perendyk ? 2.224.229 głosów, co stanowiło 47,3144 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i 26,1102 % w ogólnej liczbie głosów. 2. Wojciech Jakrzewski - 2.175.722 głosów, co stanowiło 46,2826 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i 25,5408 % w ogólnej liczbie głosów. 3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ? 300.000 głosów, co stanowiło 6,3817 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i 3,5217% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250 50 50 (22) 250 50 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-10-22-534 011179157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddxhpzm

Podziel się opinią

Share
ddxhpzm
ddxhpzm