Trwa ładowanie...
d39e6tt

CENTRUM KLIMA S.A. - Transakcje na akcjach spółki (7/2012)

CENTRUM KLIMA S.A. - Transakcje na akcjach spółki (7/2012)

Share
d39e6tt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-09
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM KLIMA S.A.
Temat
Transakcje na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała od Pana Marka Perendyk pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W przedmiotowym zawiadomieniu Pan Marek Perendyk informuje, iż w dniach 03 stycznia ? 04 stycznia 2012 roku nabył 900 (dziewięćset) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLCNKLM00016 za łączną cenę 7 994,45 złotych (siedem tysięcy dziewięćset dziewiędziesiąt cztery złote i czterdzieści pięć groszy). Powyższe transakcje zostały zawarte w obrocie giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie podczas sesji giełdowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39e6tt

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250 50 50 | | (22) 250 50 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-10-22-534 | | 011179157 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39e6tt

Podziel się opinią

Share
d39e6tt
d39e6tt