Trwa ładowanie...
d3u4c7y

CENTRUM KLIMA S.A. - Wykreślenie hipotek ustanowionych na aktywach Spółki o znacznej wartości (28...

CENTRUM KLIMA S.A. - Wykreślenie hipotek ustanowionych na aktywach Spółki o znacznej wartości (28/2012)

Share
d3u4c7y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykreślenie hipotek ustanowionych na aktywach Spółki o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie wydane przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dniu 24 stycznia 2012 roku z księgi wieczystej nr WA1P/00078290/3 prowadzonej dla nieruchomości Spółki położonej w miejscowości Wieruchów, przy ulicy Sochaczewskiej 144, następujących hipotek ustanowionych na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"): a) hipoteki umownej do kwoty 7.125.000 złotych (dalej "Hipoteka I") ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy nr BDK/KR-D/000801626/0030/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, o rozwiązaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku (o ustanowieniu Hipoteki I Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 10 maja 2011 roku oraz w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 15 czerwca 2011
roku); b) hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 7.500.000 złotych (dalej "Hipoteka II") ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr PBP/ZDS/KR-RB/0078/07, o której zastąpieniu nową umową o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/LW/000801626/0007/11 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku (o ustanowieniu Hipoteki II Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku). Wykreślenie wyżej opisanych hipotek dokonano na podstawie oświadczeń Banku o zgodzie na wykreślenie odpowiednio Hipoteki I oraz Hipoteki II sporządzonych przez Bank w trybie art. 95 Ustawy Prawo bankowe. Wartość każdej z wykreślonych hipotek (Hipoteki I jaki Hipoteki II) była wyższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 euro, a ponadto były one ustanowione na wyżej opisanej nieruchomości Spółki, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Hipoteka I i Hipoteka II były ustanowione na rzecz podmiotu
niepowiązanego ze Spółką. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką i nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami zarządzającym Bankiem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u4c7y

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250-50-50 | | (22) 250-50-60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@centrumklima.pl | | www.centrumklima.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221022534 | | 011179157 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u4c7y

Podziel się opinią

Share
d3u4c7y
d3u4c7y