Trwa ładowanie...
dr6qtuv

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 22.03.2012 do...

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 22.03.2012 do 30.03.2012 roku (69/2012)

Share
dr6qtuv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 22.03.2012 do 30.03.2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/09/2011 z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (dalej "Program skupu"), stosownie do treści art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
("Rozporządzenie"), przekazuje zbiorczą informację dotyczącą transakcji nabycia akcji własnych w dniach od 22.03.2012 roku do 30.03.2012 roku na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., w którym Spółka posiada rachunek papierów wartościowych. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera następujące dane dotyczące poszczególnych transakcji: 1. data transakcji: 2012-03-22, godzina transakcji: 09:00:02, ilość: 70 sztuk, średnia cena transakcji: 12,43zł 2. data transakcji: 2012-03-22, godzina transakcji: 16:13:48, ilość: 9 sztuk, średnia cena transakcji: 12,44zł 3. data transakcji: 2012-03-22, godzina transakcji: 16:13:48, ilość: 241 sztuk, średnia cena transakcji: 12,60zł 4. data transakcji: 2012-03-23, godzina transakcji: 16:43:27, ilość: 95 sztuk, średnia cena transakcji: 12,37zł 5. data transakcji: 2012-03-23, godzina transakcji: 16:43:27, ilość: 220 sztuk, średnia cena transakcji: 12,39zł 6. data transakcji:
2012-03-23, godzina transakcji: 16:43:27, ilość: 26 sztuk, średnia cena transakcji: 12,40zł 7. data transakcji: 2012-03-26, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 243 sztuk, średnia cena transakcji: 12,40zł 8. data transakcji: 2012-03-26, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 100 sztuk, średnia cena transakcji: 12,40zł 9. data transakcji: 2012-03-26, godzina transakcji: 09:24:14, ilość: 3 sztuk, średnia cena transakcji: 12,40zł 10. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 8 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 11. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 12. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 13. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 14. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 15. data transakcji:
2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 16. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 17. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 18. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 19. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 20. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 21. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 22. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 23. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 24. data transakcji:
2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 25. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 26. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 27. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 28. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 29. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 30. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 09:00:04, ilość: 39 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 31. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 10:29:53, ilość: 2 sztuk, średnia cena transakcji: 12,60zł 32. data transakcji: 2012-03-27, godzina transakcji: 10:30:57, ilość: 97 sztuk, średnia cena transakcji: 12,60zł 33. data transakcji:
2012-03-27, godzina transakcji: 10:30:57, ilość: 3 sztuk, średnia cena transakcji: 12,60zł 34. data transakcji: 2012-03-28, godzina transakcji: 09:05:16, ilość: 22 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 35. data transakcji: 2012-03-28, godzina transakcji: 09:16:54, ilość: 120 sztuk, średnia cena transakcji: 12,49zł 36. data transakcji: 2012-03-28, godzina transakcji: 09:17:37, ilość: 33 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 37. data transakcji: 2012-03-28, godzina transakcji: 09:20:25, ilość: 47 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 38. data transakcji: 2012-03-28, godzina transakcji: 09:21:02, ilość: 50 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 39. data transakcji: 2012-03-28, godzina transakcji: 09:21:44, ilość: 50 sztuk, średnia cena transakcji: 12,50zł 40. data transakcji: 2012-03-29, godzina transakcji: 09:00:07, ilość: 336 sztuk, średnia cena transakcji: 12,15zł 41. data transakcji: 2012-03-30, godzina transakcji: 10:35:33, ilość: 110 sztuk, średnia cena transakcji: 12,09zł 42. data transakcji:
2012-03-30, godzina transakcji: 10:35:33, ilość: 56 sztuk, średnia cena transakcji: 12,10zł 43. data transakcji: 2012-03-30, godzina transakcji: 10:35:33, ilość: 161 sztuk, średnia cena transakcji: 12,10zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250 50 50 | | (22) 250 50 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-10-22-534 | | 011179157 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

Podziel się opinią

Share
dr6qtuv
dr6qtuv