Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Przyjęcie do Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji zwy...

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Przyjęcie do Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (14/2011)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę nr 631/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 lipca 2011 r. dotyczącą przyjęcia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych postanowił oznaczyć je kodem PLENLMD00017, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki Centrum Medycznego ENEL-MED S.A., oznaczone kodem PLENLMD00017. Zarejestrowanie wskazanych akcji nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLENLMD00025, w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku
regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod kodem PLENLMD00017 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słomińskiego 19 lok.524
(ulica) (numer)
22 431 77 00 22 431 77 03
(telefon) (fax)
enel@enel.pl www.enel.pl
(e-mail) (www)
524-259-33-60 140802685
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Wojciech Mizerka Prokurent Wojciech Mizerka
2011-07-07 Bartosz Adam Rozwadowski Prokurent Bartosz Adam Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7