Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Znacząca umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (2/2013)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Znacząca umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (2/2013)

Share
d1t8c8u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 r. wpłynął do Spółki podpisany aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie określający warunki finansowania "świadczeń diagnostycznych" na rok 2013. Spowodowało to, że suma wartości umów zawartych pomiędzy Spółką a Narodowym Funduszem Zdrowia, zawartych od publikacji raportu bieżącego nr 26/2012 opublikowanego 22 czerwca 2012 roku wyniosła 8 245 602,30 zł netto i tym samym przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Spółki. W tym okresie największa umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia miała wartość 5 170 149, 00 zł netto i wpłynęła do Spółki 18 stycznia 2013 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, gastroskopii oraz kolonoskopii, obejmujące Pracownie i Oddziały diagnostyczne w województwie mazowieckim (Zacisze, Bielany w
Warszawie, Wołomin). Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2013 r. (jest to aneks do umowy wieloletniej określający wartość kontraktu na 2013 rok), a jej wartość w okresie rozliczeniowym tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. wynosi maksymalnie 2 585 169,00 zł netto, natomiast od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 2 584 980,00 zł netto. Co łącznie wynosi 5 170 149, 00 zł netto. Umowa przewiduje następujące kary umowne po stronie Spółki: a) W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Fundusze może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. b) W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział
Fundusze może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Warunki umowy, w tym określone w umowie kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-195 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Słomińskiego | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 431 77 00 | | 22 431 77 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enel@enel.pl | | www.enel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-259-33-60 | | 140802685 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Jacek Jakub Rozwadowski Wiceprezes Zarządu Jacek Jakub Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u