Trwa ładowanie...
d2lu635

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Znaczne pakiety akcji (32/2011)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Znaczne pakiety akcji (32/2011)

Share
d2lu635
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej ,,Generali"), że w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 30 listopada 2011 roku, Generali posiada powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ENEL-MED S.A. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali wynosiła 2.356.452 sztuk akcji, co stanowiło 9,999% udziału w obecnym kapitale oraz 9,999% głosów na WZA Spółki. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali wynosi 2.356.865 sztuk akcji, co stanowi 10,001% udziału w obecnym kapitale oraz 10,001% głosów na WZA Spółki. Przedmiotowe pismo w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
pismo z Generali OFE.pdf Pismo z Generali OFE

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lu635

| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-195 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Słomińskiego | | 19 lok. 524 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 431 77 00 | | 22 431 77 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enel@enel.pl | | www.enel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-259-33-60 | | 140802685 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Jacek Jakub Rozwadowski Wiceprezes Zarządu Jacek Jakub Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lu635

Podziel się opinią

Share
d2lu635
d2lu635