Trwa ładowanie...
d1nfmb3

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW - Porozumienie w sprawie obligacji (3/2015) - EBI

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW - Porozumienie w sprawie obligacji (3/2015)

Share
d1nfmb3
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Porozumienie w sprawie obligacji
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27.03.2015 r. podpisano ugodę pomiędzy Spółką a jednym z Obligatariuszy w sprawie spłaty obligacji i rozliczenia wzajemnych zobowiązań. Strony postanowiły o częściowej kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań w wyniku czego kwota pozostająca do spłaty z tytułu obligacji objętych przez jednego z obligatariuszy zmniejszyła się z 350.000 zł do 198.616 zł. Pozostała kwota została rozłożona na 31 rat z możliwością zawieszenia ich spłaty. Podstawa prawna: USTAWA o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Czerkawski Prezes Zarządu
Anna Ciura Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

Podziel się opinią

Share
d1nfmb3
d1nfmb3