Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

CERSANIT - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)

CERSANIT - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)

Share
d30r7sh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółkiCersanit S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe (QSr):za I kwartał 2011 roku?16 maja 2011 rokuza III kwartał 2011 roku?15 listopada 2011 roku2. Jednostkowy raport roczny za 2010 rok zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe (R)?21 marca 2011 roku3. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe (RS)?21 marca 2011 roku4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (PSr)?31 sierpnia 2011 rokuZarząd Cersanit S.A. oświadcza, iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a także, zgodnie z §102 ust.1 ww. Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2010 roku.Podstawa prawna: §103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh