Trwa ładowanie...
d3x6f8b
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ (24/2011)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ (24/2011)
Share
d3x6f8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2011 roku, posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: PETROELTECH S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 32 546 350 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 32 546 350 Udział % w ogólnej liczbie głosów: 21,69% Udział % głosów na tym ZWZ: 45,09% PETRO Mechanika S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 28 766 350 Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 28 766 350 Udział % w ogólnej liczbie głosów: 19,17% Udział % głosów na tym ZWZ: 39,85% PETRO Remont Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 10 871 078 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10 871 078 Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,24% Udział % głosów na
tym ZWZ: 15,06% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 847 20 62 (33) 847 37 04
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2011-06-15 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x6f8b

Podziel się opinią

Share
d3x6f8b
d3x6f8b