Trwa ładowanie...
d1et0qi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Potwierdzenie emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. ? przydział obliga ...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Potwierdzenie emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. ? przydział obligacji (8/2015)

Share
d1et0qi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Potwierdzenie emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. ? przydział obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A., w nawiązaniu do RB nr 7/2015 z dnia 4 marca 2015 roku informuje, iż w dniu 6 marca 2015 roku, na bazie przyjętych zapisów na obligacje Emitenta, podjął uchwałę o przydziale 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów). Powyższe jest zgodne z treścią Warunków Emisji Trzyletnich Odsetkowych Obligacji na okaziciela serii A (?Warunki Emisji Obligacji serii A?). Podstawa prawna: §5 pkt. 11 i §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (33) 480 20 00 | | (33) 444 60 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2015-03-06 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

Podziel się opinią

Share
d1et0qi
d1et0qi