Trwa ładowanie...
d5wo5vd
d5wo5vd
espi

CIECH - Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji (17/2011)

CIECH - Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji (17/2011)
Share
d5wo5vd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Ciech SA ("Emitent"), działając na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA ("PPIM"), o spadku łącznego zaangażowania Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty do poziomu 12,86% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.
Załączniki
Plik Opis
rb 17 2011.pdf Zawiadomienie od akcjonariusza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Artur Osuchowski Członek Zarządu
2011-02-25 Andrzej Bąbaś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5wo5vd

Podziel się opinią

Share
d5wo5vd
d5wo5vd