Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza (73/2011)

CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza (73/2011)

Share
d3i8nax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA ("Spółka"), informuje o otrzymaniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od akcjonariusza reprezentującego powyżej 5% kapitału zakładowego złożonego w trybie Art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zarząd przekazuje w załączniku ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Puławska 182. Zarząd przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA odbędzie się dnia 19 stycznia 2012 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze. PORZĄDEK OBRAD: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5)
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumentacja która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ciech.com | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | liczba akcji i głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie formularz.pdf | Formularz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | CIECH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6391000 | | 022 6391451 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.komunikacji@ciech.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-12 Ryszard Kunicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax