Trwa ładowanie...
d2msec5
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Decyzja w sprawie dokonania odpisów aktualizujących wartość zakończonych...

CITY INTERACTIVE S.A. - Decyzja w sprawie dokonania odpisów aktualizujących wartość zakończonych oraz niezakończonych prac rozwojowych za rok 2012. (10/2013)
Share
d2msec5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja w sprawie dokonania odpisów aktualizujących wartość zakończonych oraz niezakończonych prac rozwojowych za rok 2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 13 lutego 2013 roku podjęto decyzję w sprawie dokonania następujących odpisów aktualizujących wartość zakończonych i niezakończonych prac rozwojowych za rok 2012: 1. Po dokonaniu testu na trwałą utratę wartości zakończonych prac rozwojowych gry Dogfight 1942, na podstawie przyszłych planowanych przepływów finansowych ze sprzedaży tego tytułu, Zarząd Spółki City Interactive S.A. podjął decyzję o uaktualnieniu ich wartości o kwotę 5,2 mln PLN. 2. Z uwagi na weryfikację potencjału komercyjnego gry World of Mercenaries Zarząd City Interactive S.A. podjął decyzję o zaniechaniu prac rozwojowych prowadzonych nad tą grą. W związku z powyższym wartość odpisu aktualizującego wartość niezakończonych prac rozwojowych gry World of Mercenaries wynosi 5,7 mln PLN. 3. Po dokładnej analizie nakładów poniesionych na tworzenie gry Sniper: Ghost Warrior w wersji mobilnej na platformy z systemami iOS oraz ocenie możliwości wykorzystania stworzonych elementów gry do dalszej
produkcji tego tytułu, Zarząd Business Area Sp. z o.o. podjął decyzję o częściowym odpisaniu poniesionych kosztów w kwocie 0,7 mln PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CITY INTERACTIVE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-821 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żupnicza 17 17
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
118-158-57-59 017186320
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msec5

Podziel się opinią

Share
d2msec5
d2msec5