Trwa ładowanie...
d2n0mtb
d2n0mtb
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A....

CITY INTERACTIVE S.A. - Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. (47/2011)
Share
d2n0mtb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
CITY INTERACTIVE S.A.
Temat
Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż otrzymał potwierdzenie zawarcia w dniu 7 listopada 2011 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. terminowej transakcji walutowej typu forward polegającej na sprzedaży: 2,5 mln USD - kurs forward 3,2060 PLN - z datą realizacji 29 czerwca 2012 roku o wartosci 8.015.000,00 PLN. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. kontraktów zabezpieczających typu forward wynosi 49.827.560,40 PLN. Celem powyższych transakcji jest zabezpieczenie ryzyka kursowego dla pozycji walutowych aktywów Emitenta. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Wartość zawartych transakcji terminowych przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CITY INTERACTIVE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-821 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żupnicza 17 17
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n0mtb

Podziel się opinią

Share
d2n0mtb
d2n0mtb