Trwa ładowanie...
d3rcfk9
d3rcfk9
espi

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (21/2014)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (21/2014)
Share
d3rcfk9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku oraz Raportu bieżącego nr 49/2013 z dnia 11 września 2013 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. (?Spółka?, ?Wykonawca?) informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku wpłynęła do Spółki, zawarta w trybie korespondencyjnym, pomiędzy Spółką a Zamawiającym tj. Miastem Zabrze i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Zmiana do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. ?Kontrakt 1 pn: ?Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów? w ramach realizacji Projektu pn.: ?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II? (dalej zwanej: "Kontraktem?). Na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę protokołów konieczności, zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z klauzulą 13.9 i 13.10 w związku z klauzulą 13.1 Warunków Szczególnych Kontraktu, zaistniała przesłanka do zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zmiany do Kontraktu dotyczącej
wprowadzenia rozwiązań i robót zamiennych. W związku z powyższym zmianie uległa dotychczasowa treść pkt 5 Aktu Umowy dotycząca wynagrodzenia Wykonawcy (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Na podstawie zawartej Zmiany do Kontraktu, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa uległa podwyższeniu i wynosi obecnie 56.849.248,25 PLN brutto. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie ? aktualizacja informacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d3rcfk9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2014-07-22 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rcfk9

Podziel się opinią

Share
d3rcfk9
d3rcfk9