Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (41/2013)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (41/2013)
Share
d9simqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka", "Wnioskodawca") informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku Zarząd Spółki podpisał Aneks do Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 6 stycznia 2009 roku ("Umowa") z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S. A. z siedzibą w Warszawie ("Gwarant", "Towarzystwo Ubezpieczeń"), zgodnie z którym Gwarant deklaruje się wydawać Wnioskodawcy w okresie do dnia 31 marca 2014 r. gwarancje kontraktowe w ramach limitu odnawialnego (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek). Limit odnawialny został ustalony w wysokości 8.000.000 zł a maksymalna suma pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 1.500.000 złotych. Stawka prowizji za udzielane Spółce przez Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancje oraz pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Pozostałe zapisy Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego pozostają bez zmian. O warunkach Umowy i Aneksów do Umowy
Spółka informowała w RB 2/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku, RB 54/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz w RB 12/2010 z dnia 9 marca 2010 roku. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie ? aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-07-26 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv