Trwa ładowanie...
d15jc6o
espi

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (43/2013)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (43/2013)

Share
d15jc6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 106/2011 z dnia 14 września 2011 roku CNT S.A.("Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku Zarząd Spółki podpisał Aneks do umowy zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. a Spółką na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ("żółta książka") objętych Kontraktem nr 5B "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie" w ramach Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległy zapisy umowy dotyczące oznaczenia Emitenta (zmiana firmy i adresu siedziby CNT S.A.). Ponadto na podstawie Protokołu Konieczności oraz zgodnie z klauzulą 13.3 wydłużeniu uległ Czas na Ukończenie Robót do dnia 30
września 2014 roku. Wydłużenie kontraktu jest skutkiem nieprzewidzianych wcześniej okoliczności polegających na kilkumiesięcznych opóźnieniach w wydawaniu decyzji przez organy administracyjne. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15jc6o

| | | CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CNT S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Partyzantów | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@cntsa.pl | | www.cntsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-07-26 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15jc6o

Podziel się opinią

Share
d15jc6o
d15jc6o