Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 28 ...

CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 28 marca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (7/2013)
Share
d3p3vsv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
CODEMEDIA S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 28 marca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Codemedia S.A., działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 marca 2013 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Codemedia S.A. W załączeniu do raportu Spółka przedstawia dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis
OgloszenieozwolaniuNWZACodemedia 20130328.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Zawiadomienieoprzekształceniu_I _25022013.pdf Zawiadomienie o przekształceniu spółki
CodemediaformularzpelnomocnictwaNWZA20130328.pdf formularz pełnomocnictwa
CodemediawniosekospraweNWZAosfizyczna_20130328.pdf wniosek o sprawę - osoba fizyczna
CodemediawniosekospraweNWZAosinnaniefizyczna20130328.pdf wniosek o sprawę - osoba niefizyczna
CodemediazgloszenieuchwalyNWZAosfizyczna20130328.pdf zgłoszenie uchwały NWZA - osoba fizyczna
CodemediazgloszenieuchwalyNWZAosinnaniefizyczna_20130328.pdf zgłoszenie uchwały NWZA - osoba niefizyczna
FormularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzezpNWZA_20130328.pdf FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PROJEKTY uchwal NWZA 20130328.pdf Projekty uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CODEMEDIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-729 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rolna 175B
(ulica) (numer)
+48 22 549 71 80 +48 22 207 28 21
(telefon) (fax)
office@codemedia.pl www.codemedia.pl
(e-mail) (www)
5252434947 141493677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Piotr Bieńko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv