Trwa ładowanie...
d3glnu3
espi

CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na akcjach ...

CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na akcjach Spółki. (5/2013)
Share
d3glnu3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
CODEMEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na akcjach Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Codemdia S.A. informuje, iż w dniu 26.02.2013 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Codemedia SA, że podmiot w którym ww. osoba jest członkiem organu zarządzającego - Grupa SMT S.A. kupiła łącznie 493608 sztuk akcji imiennych i zwykłych na okaziciela Codemedia SA po cenie 12,20 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w dniu 21.02.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej tj. poza rynkiem notowań giełdowych. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Piotr Bieńko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3glnu3

Podziel się opinią

Share
d3glnu3
d3glnu3