Trwa ładowanie...
d33atwb
espi

COGNOR S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2011 (49/2011)

COGNOR S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2011 (49/2011)

Share
d33atwb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COGNOR SA z siedzibą w Poraju ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2011 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2011 roku. W wybranych danych finansowych w pozycji zysk netto omyłkowo została podana kwota 31.149 tys. zł dotycząca zysku netto z działalności kontynuowanej zamiast 120.542 tys. zł dotycząca zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej. Ponadto w wybranych danych finansowych w danych porównawczych błędnie został podany zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję. Strata na akcję została podana w wysokości (0,78) zł a powinna wynosić (0,71) zł, natomiast strata na akcję rozwodniona została podana w wysokości (0,92) zł, a powinna wynosić (0,71) zł. Wybrane dane finansowe porównawcze dotyczące rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych podane w EUR zostały przeliczone po błędnym kursie. Mając powyższe na względzie Emitent przekazuje korektę skonsolidowanego raportu za 3 kwartał z poprawionymi
wybranymi danymi finansowymi. Pozostałe informacje zamieszczone w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 roku są prawidłowe i nie ulegają zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33atwb

| | | COGNOR S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-360 | | Poraj | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Zielona | | 26 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 34 316 01 10 | | 34 316 01 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | cognor@cognor.eu | | www.cognor.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33atwb

Podziel się opinią

Share
d33atwb
d33atwb