Trwa ładowanie...
d2jg3gk

COGNOR S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta (1/2013)

COGNOR S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta (1/2013)

Share
d2jg3gk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. (Emitent) informuje, iż do Emitenta wpłynęło pismo z dnia 4 stycznia 2013 roku od PZU Asset Management SA o następującej treści: "Ujawnienie stanu posiadania PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych )Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, iż w wyniku roziwazania z dniem 1 stycznia 2013 r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skłąd których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji spółki Cognor SA ("Spółka") w portfelach inwestycyjnych naszych Klientów zmniejszyła się o 4 400 144 akcje, a udział portfeli inwestycyjnych naszych Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół 5%. Liczba akcji posiadanych przed
zmianą udziału: 4 423 004 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,68% Liczba głosów z akcji: 4 423 004 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,68% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 22 860 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0,003% Liczba głosów z akcji: 22 860 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0,03% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

| | | COGNOR S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-360 | | Poraj | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Zielona | | 26 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 34 316 01 10 | | 34 316 01 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | cognor@cognor.eu | | www.cognor.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk