Trwa ładowanie...
d1nr7go

COLOMEDICA - Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta (8/2015) - EBI

COLOMEDICA - Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta (8/2015)

Share
d1nr7go

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Colomedica S.A. (dalej: ?Spółka?) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 14 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została podjęta uchwała w sprawie powołania z dniem 14.04.2015 r. Pana Wojciecha Skiby do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu. Pan Wojciech Skiba jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Planowania i Zarządzania, kierunek: Organizacja i Zarządzanie. Ukończył również kurs: Zarządzanie Finansami w Małej i Średniej Firmie. Przebieg kariery zawodowej: Od marca 2015 roku - Prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu. W latach 2011-2015 - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu Zastal S.A. z siedzibą w Zielone Górze. W latach 2011 ? do obecnie ? Członek Zarządu, a od roku 2012 Prezes Zarządu Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 2008 ? 2011 Członek Zarządu, a od roku 2011Prezes Zarządu Divicom S.A. (obecnie: Genesis Energy S.A.) z siedzibą w Poznaniu. W latach 2000 ? 2008
Prezes Zarządu Tartex sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. W latach 1995 ? 2000 Dyrektor Zarządzający w Przedsiębiorstwo Wytwórcze Jaski sp. z o.o. W latach 1989 ? 1995 Dyrektor Zarządzający w Wytwórni Papieru Toaletowego w Bobrowicach. W latach 1988 ? 1989 Referent w Dziale Ekonomicznym Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Zielonej Górze. Od roku 2012 jest członkiem Rady Nadzorczej w 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu. Od roku 2008 jest członkiem Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Skiba nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Skiba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

Podziel się opinią

Share
d1nr7go
d1nr7go