Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6
espi

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrum ...

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 03 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o dokonanych transakcjach zakupu poniżej 5.000 Euro akcji Emitenta. Wykaz transakcji zakupu akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. przez Osobę Zobowiązaną: 1) 27 października 2014 roku kupno 7.970 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,49 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. 2) 29 października 2014 roku kupno 4.030 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,50 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. 3) 17 listopada 2014 roku kupno 2.465 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,42 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. 4) 18 grudnia 2014 roku kupno 2.485 sztuk akcji zwykłych na
okaziciela po średniej cenie 0,40 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych Przewodnicząca Rady Nadzorczej dokonała zakupu 16.950 sztuk akcji COLUMBUS CAPITAL S.A.. Łączna wartość transakcji nabycia akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. dokonanych przez Osobę Zobowiązaną wyniosła 7.968,67 PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-005 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 7
(ulica) (numer)
+48 32 203 31 30
(telefon) (fax)
biuro@columbuscapital.pl www.columbuscapital.pl
(e-mail) (www)
9492163154 241811803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6