Trwa ładowanie...
dyvpkm8

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (9/2015)

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (9/2015)

Share
dyvpkm8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka", ?Emitent?) informuje o zwołaniu na dzień 8 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 210. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji, wzory pełnomocnictwa, oraz formularz do głosowania.
Załączniki
Plik Opis
COLUMBUS CAPITAL ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf
COLUMBUS CAPITAL projekty uchwał na NWZA 08.04.2015 r..pdf
COLUMBUS CAPITAL informacja o liczbie akcji na NWZA.pdf
COLUMBUS CAPITAL Pełnomocnictwo osoba prawna.pdf
COLUMBUS CAPITAL pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdf
COLUMBUS CAPITAL formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8