Trwa ładowanie...
d3dhzs0
d3dhzs0
espi

Columbus Capital - Objęcie akcji nowej emisji serii B i C w spółce zależnej (118/2014) - EBI

Columbus Capital - Objęcie akcji nowej emisji serii B i C w spółce zależnej (118/2014)
Share
d3dhzs0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 118 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji nowej emisji serii B i C w spółce zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 października 2014 r. powzięła informację, iż spółka zależna Emitenta Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie wykonała Uchwały NWZA z dnia 1 października 2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisje akcji serii B i C. W dniu 7 października 2014 roku wpłynęły do spółki Columbus Energy S.A podpisane umowy objęcia akcji serii B i C. Akcje serii B imienne, uprzywilejowane co do głosu, zostały zaoferowane zgodnie z uchwałą nr 5/10/2014 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 1 października 2014 r. i zostały objęte przez: - COLUMBUS CAPITAL S.A., który objął 400 000 sztuk akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu - każdej akcji przyznaje się dwa głosy na WZ, w cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 40.000 zł, - JR INVEST S.A., który objął 200 000 sztuk akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu - każdej akcji przyznaje się dwa głosy na WZ, w
cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 20.000 zł, - Zielinsky Sp. z o.o, który objął 400 000 sztuk akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu - każdej akcji przyznaje się dwa głosy na WZ, w cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 40.000 zł. Akcje serii C na okaziciela zostały zaoferowane zgodnie z uchwałą nr 6/10/2014 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 1 października 2014 r. i zostały objęte przez: - COLUMBUS CAPITAL S.A., który objął 200 000 sztuk akcji serii C na okaziciela, w cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 20.000 zł, - JR INVEST S.A., który objął 100 000 sztuk akcji serii C na okaziciela, w cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 10.000 zł, - Zielinsky Sp. z o. o, który objął 200 000 sztuk akcji serii C na okaziciela, w cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 20.000 zł. Zapłata ceny emisyjnej za obejmowane akcje nastąpiła do dnia 7 października 2014 roku w sposób określony między stronami.
Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. nabył akcje serii B i C w ilości 600 000 sztuk za łączną kwotę 60.000 zł. Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhzs0

Podziel się opinią

Share
d3dhzs0
d3dhzs0