Trwa ładowanie...
d2wpuzi
pte

COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA informuje

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 12 pkt 6)...
Share
d2wpuzi

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 12 pkt 6) oraz § 16 ust 1 pkt 7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 627), informujemy, iż w dniu 22 kwietnia 2008 roku Walne Zgromadzenie Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. podjęło uchwały o wyborze biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK S.A. oraz Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. za rok 2008, którym jest Spółka działająca pod firmą Ernst & Young Audit Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie.

kom abs

d2wpuzi

Podziel się opinią

Share
d2wpuzi
d2wpuzi