Trwa ładowanie...
d25jm7d
d25jm7d
komunikat

COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA informuje

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 12 pkt 2)...
Share
d25jm7d

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 12 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 70, poz. 627), informuje, iż za dzień wyceny 6 maja 2009 roku dokonanej w dniu 7 maja 2009 roku, nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK poprzez naruszenie ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 2004 roku, Nr 32, poz. 276).

kom abs

d25jm7d

Podziel się opinią

Share
d25jm7d
d25jm7d