Trwa ładowanie...
d2nctn8

COMP - Nabycie akcji własnych - korekta (28/2013)

COMP - Nabycie akcji własnych - korekta (28/2013)

Share
d2nctn8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | 2 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMP S.A. informuje, że na skutek błędu edycyjnego w raportach bieżących 28/2013 i 28/2013_1 w zdaniu: "Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 372.500 zł, stanowią 2,52% kapitału zakładowego i dają 372.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." błędnie podano liczbę głosów z nabytych akcji. Liczba głosów powinna wynosić: 149 000. W związku z powyższym, prawidłowa treść komunikatu brzmi: "COMP S.A. z siedziba w Warszawie (dalej "Spółka") zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz "Uchwały Nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469 513 akcji własnych Spółki" (dalej "Uchwała"), w wykonaniu ogłoszonej w dniu 26 czerwca 2013 r. "Oferty zakupu akcji Comp S.A.", Spółka nabyła 149.000 akcji własnych Spółki, po średniej cenie 67,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej
372.500 zł, stanowią 2,52% kapitału zakładowego i dają 149.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 828.639 akcji, które stanowią 14% kapitału zakładowego i dają 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Rade Nadzorcza Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwała Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania akcji w związku z prowadzona działalnością inwestycyjna przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8