Trwa ładowanie...
d20b2bt
espi

COMPLEX S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (16/2013)

COMPLEX S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (16/2013)
Share
d20b2bt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż w dniu 4 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 17 powołało Pana Ryszarda Bojanowskiego do składu Rady Nadzorczej COMPLEX S.A. Pan Ryszard Bojanowski posiada wykształcenie wyższe. 2009 ? 2010 ICAN Institute ? Harvard Business Review ? ?Akademia rozwoju liderów" 1992 ? 2000 Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn Doświadczenie zawodowe: 12/2012 - obecnie IRR Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy (odpowiedzialny za rynek Polski, Rosji, Czech i Słowacji, Ukrainy) 12/2011 - obecnie N T B C Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu 02/2011 - 11/2011 ZHS Sp. z o.o. (obecnie Weigt)- Grupa COMPLEX Dyrektor Handlowy/Wiceprezes
Zarządu 09/2009 - 01/2011 Premium Technik Polska Sp. z o.o. (obecnie Metalzbyt Premium Technik )? Grupa COMPLEX, Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu 01/2008 - obecnie NEW TREND BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o.,Trener ? Coach 04/2007 ? 01/2008 ZEMAT TECHNOLOGY GROUP, Dyrektor Generalny 10/2002 ? 02/2007 COMPLEX S.A., Dyrektor Handlowy 10/1994 ? 07/2002 S.D. PACK PLAST INTERNATIONAL (obecnie SARANTIS Polska), - Przedstawiciel handlowy, Kierownik Rejonu, Dyrektor Oddziału Łódź i Katowice Pan Ryszard Bojanowski zasiada obecnie w organach nadzorczych następujących Spółek z Grupy Kapitałowej COMPLEX: Kenner Polska Sp. z o.o., Celma Motors Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi poza Emitentem działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności COMPLEX i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pan
Ryszard Bojanowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-281 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego 20
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.coml
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20b2bt

Podziel się opinią

Share
d20b2bt
d20b2bt