Trwa ładowanie...
dsoutbt
espi

COMPLEX S.A. - Przedłużenie umowy kredytowej z BZ WBK S.A. (5/2013)

COMPLEX S.A. - Przedłużenie umowy kredytowej z BZ WBK S.A. (5/2013)
Share
dsoutbt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
COMPLEX S.A.
Temat
Przedłużenie umowy kredytowej z BZ WBK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podmiot zależny Complex IQ sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi otrzymał podpisany w dniu 25 lutego 2013 roku aneks do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 27 lutego 2012 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku oraz 36/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku. Aneks do umowy został zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Podpisany aneks wydłużył termin obowiązywania umowy do dnia 26 maja 2013 roku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom. Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą stanowi wartość umowy oraz wartość ustanowionych zabezpieczeń przekraczające 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-281 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Edwarda Śmigłego Rydza 20
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.com
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoutbt

Podziel się opinią

Share
dsoutbt
dsoutbt