Trwa ładowanie...
d1ij1ep

COMPLEX S.A. - Zakup udziałów w spółce Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. (56/2010)

COMPLEX S.A. - Zakup udziałów w spółce Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. (56/2010)

Share
d1ij1ep

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup udziałów w spółce Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku zawarł umowę z SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie w wyniku której nabył 40.446 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział w spółce Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 (ZHS Sp. z o.o.), stanowiących 95,448% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZHS Sp. z o.o.Akcje zostały nabyte po cenie 148,17 zł za każdy udział, za łączną kwotę 5.992.883,82 zł.Kapitał zakładowy ZHS Sp. z o.o. wynosi 2.118.750,00 zł i dzieli się na 42.375 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział.Głównym przedmiotem działalności ZHS Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów hydraulicznych.Główną specjalizację stanowią przekładnie hydrokinetyczne i pompy hamulcowe do maszyn budowlanych, drogowych i kopalnianych oraz przekładnie kątowe i cylindry hydrauliczne do maszyn rolniczych. ZHS Sp. z o.o. wykonuje również obróbkę odlewów aluminowych i żeliwnych oraz części i podzespołów stalowych. ZHS Sp. z o.o.
posiada własną odlewnię aluminium, w której odlewane są głównie wirniki na potrzeby produkowanych przekładni hydrokinetycznych.Ponadto, ZHS Sp. z o.o. posiada prawo użytkowania wieczystego do zabudowanych działek położonych w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 o powierzchni 20.137 m2, prawo współużytkowania wieczystego działki o powierzchni 1.043 m2 oraz prawo własności do znajdujących się na tych nieruchomościach budynków w tym budynku magazynowo-produkcyjnego, którego powierzchnia użytkowa wynosi 9.883 m2.Zarząd COMPLEX S.A. uznał, iż podanie do wiadomość powyższej informacji jest niezbędne dla inwestorów ze względu na powiększenie Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. oraz na fakt, iż wyniku nabycia udziałów w ZHS Sp. z o.o., Grupa COMPLEX została właścicielem budynku magazynowo-produkcyjnego położonego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, którego część nabyła już w dniu 29 października 2010 roku COMPLEX S.A. (raport bieżący nr 54/2010). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ij1ep

| | | COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMPLEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 92-332 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Edwarda Śmigłego Rydza | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6777777 | | 042 6777841 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@cx.pl | | www.complexmetal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7282610226 | | 100180654 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ij1ep

Podziel się opinią

Share
d1ij1ep
d1ij1ep