Trwa ładowanie...
d47sahi

COPERNICUS S SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby wchodzące w skład organu nadzorczego C...

COPERNICUS S SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby wchodzące w skład organu nadzorczego Copernicus Securities SA (1/2013)

Share
d47sahi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS S SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby wchodzące w skład organu nadzorczego Copernicus Securities SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities SA niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku otrzymał do osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Spółki, zawiadomienie o zbyciu 10.000 akcji spółki Copernicus Securities SA stanowiących 0,10 % w kapitale zakładowym. T ransakcja zbycia 10.000 akcji miała miejsce w dniu 22 lutego 2013 roku, poza rynkiem notowań New Connect po cenie w wysokości 50 zł za jedną akcję. Przeniesienie własności 10.000 akcji nastąpiło w dniu 222 lutego 2013 roku przez odpowiedni zapis na rachunku papierów wartościowych. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że osoba wchodząca w skład organu nadzorczego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzenia i prowadzenia listy osób posiadających
dostęp od określonych informacji poufnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1950) nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

| | | COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-019 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 44 00 100 | | +48 (22) 44 00 105 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | copernicus@copernicus.pl | | www.copernicus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107-00-03-607 | | 140413771 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marek Witkowski Członek Zarządu
2013-02-28 Piotr Grabowski Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

Podziel się opinią

Share
d47sahi
d47sahi