Trwa ładowanie...

Coraz gorzej z dochodami Polaków. Mimo to jesteśmy najlepsi

CBOS opublikował raport dotyczący oceny sytuacji ekonomicznej mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej. Badania odpowiedziały na pytanie, czy obywatele tych krajów są spokojni o finansową przyszłość państwa oraz dochody własnych gospodarstw domowych.

Share
Coraz gorzej z dochodami Polaków. Mimo to jesteśmy najlepsi
Źródło: Thinkstockphotos
d313t24

Czy w obliczu kryzysu finansowego mieszkańcy państw Grupy Wyszehradzkiej są spokojni o swoją finansową przyszłość? Jak oceniają dochody własnych gospodarstw domowych? Wreszcie jak na tym tle wypadają Polacy?

Na te pytania odpowiada raport CBOS pn. "Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech". Wyniki mogą zaskakiwać.

d313t24

W styczniu respondenci z Czech, Słowacji i Węgier byli pesymistami. Większość tamtejszych społeczeństw uważa, że sytuacja gospodarcza w ich krajach jest zła. Tak uważa 63 proc. Czechów i 77 proc. Słowaków. Najgorzej sytuacja wygląda na Węgrzech, gdzie aż 85 proc. pytanych źle ocenia sytuacje swojego kraju.

Dość dobrze na tym tle wypada Polska, w której sytuację gospodarczą źle ocenia 36 proc. badanych. Choć to nie jest mało, to tylko w naszym kraju negatywnych ocen było mniej niż odpowiedzi, że sytuacja nie jest „ani dobra, ani zła”. Tak w naszym kraju odpowiedziało 37 proc. pytanych. Dobrze sytuację gospodarczą naszego państwa ocenia 22 proc. obywateli. Oznacza to, że w styczniu negatywna diagnoza kondycji gospodarki była deklarowana równie często jak opinia, że jest ona przeciętna.

Według jeszcze nieopublikowanych pełnych badań za marzec, najnowsza ocena sytuacji gospodarczej będzie surowsza. W stosunku do styczniowych danych wzrósł bowiem odsetek niezadowolonych z sytuacji gospodarczej (z 36 proc. do 43 proc.). Mimo wszystko oceny sytuacji gospodarczej nie są u nas tak złe, jak u naszych sąsiadów i na Węgrzech.

(fot. CBOS)
Źródło: (fot. CBOS)

A co czeka nas w najbliższym roku? Tu Polacy kolejny raz wychodzą na optymistów. Aż 44 proc. z nas uważało w styczniu, że sytuacja gospodarcza kraju się nie zmieni. Podobnie uważa 37 proc. Słowaków, 27 proc. Węgrów i zaledwie 20 proc. Czechów. To właśnie u tych ostatnich respondenci najbardziej obawiają się przyszłości. Aż 74 proc. obywateli Czech spodziewa się pogorszenia sytuacji w najbliższym roku. Podobnie uważa ponad połowa (53 proc.) społeczeństwa na Węgrzech i 45 proc. Słowaków. Wśród Polaków odsetek pesymistów jest najmniejszy. Tylko 36 proc. badanych spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej naszego kraju.

(fot. CBOS)
Źródło: (fot. CBOS)

W gospodarstwa domowych nie jest źle

Na tle mieszkańców krajów objętych badaniem CBOS-u Polacy najkorzystniej postrzegali w styczniu warunki materialne swoich gospodarstw domowych. 41 proc. z nas uważa, że są one dobre, 43 proc. ocenia je jako „ani dobre, ani złe", natomiast zaledwie 16 proc. jako złe. Podobnie swoje warunki materialne ocenili Czesi. 42 proc. z nich uznało je za przeciętne. 36 proc. ocenia zasobność swojego domostwa dobrze, natomiast 22 proc. źle. Wśród Słowaków dominują średnie nastroje. Ponad połowa z nich (53 proc.) ocenia swoją sytuację jako "ani dobrą, ani złą". Najgorsze wyniki, podobnie jak przy poprzednich pytaniach, pojawiały się na Węgrzech. Tam aż 56 proc. społeczeństwa źle ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, dobrze zaledwie 6 proc. badanych, a 38 proc. ocenia swoją zasobność jako przeciętną.

(fot. CBOS)
Źródło: (fot. CBOS)

Ostatnie pytanie, jakie CBOS zadał respondentom, dotyczyło oczekiwań ewentualnych zmian warunków materialnych gospodarstwa domowego w ciągu najbliższego roku. Ponad połowa Polaków (60 proc.) i Słowaków (50 proc.) przewiduje, że ich sytuacja finansowa się w tym czasie nie zmieni. W przypadku Czechów i Węgrów przeważają jednak pesymistyczne odczucia. Ponad połowa obywateli tych krajów oczekuje pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w nadchodzącym roku. Pesymistami jest 55 proc. Czechów i 50 proc. Węgrów.

(fot. CBOS)
Źródło: (fot. CBOS)

Poprzednie zestawienie nastrojów ekonomicznych wśród mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej powstało latem 2011 roku. Okazuje się, że oceny sytuacji gospodarczej w Polsce i Czechach znacząco się nie zmieniły. Nastroje znacznie pogorszyły się natomiast wśród Słowaków i Węgrów. Jeśli chodzi o oceny warunków życia w poszczególnych państwach, to najwyraźniej pogorszyły się na Węgrzech, gdzie znacznie wzrosła grupa osób w złej sytuacji finansowej.

d313t24

Podziel się opinią

Share
d313t24
d313t24