Trwa ładowanie...
dflsn45

CORELENS S.A. - Zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę posiadającą st ...

CORELENS S.A. - Zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych (5/2015)

Share
dflsn45
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
CORELENS S.A.
Temat
Zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CORELENS S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w oparciu o zawiadomienia otrzymane przez Spółkę od osoby powiązanej ze Spółką, tj. członka Rady Nadzorczej Spółki (dalej "Zawiadamiający"), informuje o transakcji na akcjach Spółki zawartej przez Zawiadamiającego: 1. Zawiadamiający dokonał transakcji sprzedaży 134 200 akcji Spółki. 2. Jednostkowa cena akcji Spółki w ww. transakcji wynosiła 0,75 zł. 3. Transakcja, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu, zawarta została na rynku NewConnect w dniu 24 sierpnia 2015 r. i była to transakcja sesyjna zwykła. 4. Zawiadamiający nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORELENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORELENS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-119 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Modlińska | | 190 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 350 74 51 | | +48 22 350 76 97 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5242756595 | | 146496404 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Łukasz Witczak Wiceprezes Zarządu
2015-09-01 Rafał Rak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45