Trwa ładowanie...
d3mlpe0

CP ENERGIA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...

CP ENERGIA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (64/2011)

Share
d3mlpe0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CP ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki CP Energia S.A. informuje, że: 1. W dniu 23 listopada 2011 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej CP Energia S.A. zawiadomienie w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zawarciu przez osobę blisko z nim związaną transakcji na papierach wartościowych spółki CP Energia S.A., dokonanej poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej. W dniu 17 listopada 2011 roku osoba blisko związana sprzedała 152 811 akcji oraz praw poboru za jednostkową cenę 2,26 zł. 2. W dniu 24 listopada 2011 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej CP Energia S.A. zawiadomienie w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zawarciu przez osobę blisko z nim związaną następujących transakcji na papierach wartościowych spółki CP Energia S.A., dokonanych poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej: ? W dniu 21 listopada 2011 roku osoba blisko związana sprzedała 19 693 akcji za jednostkową cenę 2,26 zł. ? W dniu 23 listopada 2011 roku osoba blisko związana
sprzedała 201 402 akcji za jednostkową cenę 2,26 zł. 3. W dniu 24 listopada 2011 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej CP Energia S.A. zawiadomienie w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zawarciu przez osobę blisko z nim związaną pozagiełdowej transakcji na papierach wartościowych spółki CP Energia S.A., dokonanej na podstawie umowy cywilnoprawnej. W dniu 21 listopada 2011 roku osoba blisko związana kupiła 201 402 akcji oraz praw poboru za jednostkową cenę 2,26 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mlpe0

| | | CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CP ENERGIA S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-510 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała Zajączka | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 379 04 00 | | 22 379 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cpenergia.pl | | www.cpenergia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2011-11-24 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mlpe0

Podziel się opinią

Share
d3mlpe0
d3mlpe0