Trwa ładowanie...
d2fzeqh

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (67/2015)

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (67/2015)

Share
d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 września 2015 r. otrzymał od Pana Sebastiana Bogusławskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (Osoba Nadzorująca) następującezawiadomienia: - zawiadomienieo przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% o treści: ?Jako akcjonariusz Spółki CUBE.ITG S.A., (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, zawiadamiam, że: w wyniku nabycia w dniu 31.08.2015r. 70.000 akcji CUBE.ITG S.A, Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 431.382 akcji CUBE.ITG S.A, stanowiących 5.11% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 431.382 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 5,11% głosów w ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 361.382 akcji CUBE.ITG S.A stanowiących 4,28% w kapitale zakładowym
Spółki, uprawniających do 361.382 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co daje 4,28% % w ogólnej liczbie głosów. Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy oofercie.? - zawiadomienie z dnia 1 września 2015 roku na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące nabycia w dniu 31sierpnia 2015 r. w transakcji pakietowej sesyjnej na rynku regulowanym 70.000 akcji Spółki po cenie 6,00 zł za akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 136 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Paweł Witkiewicz Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz
2015-09-02 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh